Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Takdir Teşekkür

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız takdir teşekkür hesaplama sayfası ile aşağıdaki formdan ders notlarınızı girerek dönem sonu not ortalamanızı ve takdir teşekkür belgesi alıp almayacağını öğrenebilirsiniz.

Dil Anlatım: Örn. 70.50
Edebiyat: Örn. 70.50
Yabancı Dil: Örn. 70.50
Beden-Görsel San-Müzik: Örn. 70.50
Trafik ve İlkyardım: Örn. 70.50
Kuran-ı Kerim: Örn. 70.50
Mesleki Arapça: Örn. 70.50
KarŞILAŞTIRMALI Dinler Tarihi: Örn. 70.50
Akaid ve Kelam: Örn. 70.50
Hitabet ve Mesleki Uyg.: Örn. 70.50
İslam Kültür ve Med.: Örn. 70.50
Seçmeli Dersler 
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

12. sınıf ağırlıklı not ortalamasının nasıl bulunduğunu anlatalım. 12. sınıf dönem sonunda her bir dersin puanı ile dersin haftalık ders saati çarpılır. Her ders için bulunan çarpım sonuçları ayrı ayrı toplayın ve toplam haftalık ders saati toplamına bölün. Elde edilen sonuç 12. sınıf ağırlıklı dönem ortalamasıdır.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Takdir Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır?

Hiçbir dersi zayıf olmayan ve dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 85 ve yukarı olması halinde takdir, 70-85 arası olması halinde de teşekkür belgesi alırsınız.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıfta ağırlıklı ortalamayı en çok etkileyen bir ders vardır. Bu ders de kuran-ı kerim dersidir. Bu gibi derslerin notunun fazla olması belge almanızı kolaylaştırır.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Zorunlu (Ortak) Dersler Nelerdir?

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıfında toplam 39 saat zorunlu ders vardır. Anadolu imam hatip lisesi dersleri; dil ve anlatım, türk edebiyatı, yabancı dil, beden eğitimi / görsel sanatlar / müzik, trafik ve ilkyarım, kur’an-ı kerim, mesleki arapça, karşılaştırmalı dinler tarihi, adaid ve kelam, hitabet ve mesleki uygulama, islam kültür ve medeniyeti olmak üzere 11 tane ders vardır.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Seçmeli Dersleri Nelerdir?

Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıfında seçmeli dersleri; arapça (metin-mükâleme) 2, astronomi ve uzay bilimleri, bilgi kuramı, bilgi ve iletişim teknolojisi, çağdaş türk ve dünya tarihi, demokrasi ve insan hakları, diksiyon ve hitabet, dini musiki, drama, ebru, fıkıh okumaları, girişimciik, hadis metinleri, hüsn-i hat, ileri biyoloji 2, ileri fziki 2, ileri kimya 2, ileri matematik 2, islam ahlakı, islam bilim ve düşünce tarihi, islam tarihi, kur’an okuma teknikleri 2, mantık, mesleki uygulama, osmanlı türkçesi 2, proje hazırlama, psikoloji, sanat tarihi, seçmeli beden eğitimi, seçmeli birinci yabancı dil 2, seçmeli coğrafya 2, seçmeli dil ve anlatım 2, seçmeli felsefe, seçmeli görsel sanatlar, seçmeli ikinci yabancı dil 2, seçmeli türk edebiyatı 2, sosyal etkinlik, sosyoloji, tefsir okumaları, temel matematik 2, tezhib, uluslararası ilişkiler.

İmam Hatip Lisesi 12. sınıfında toplam haftalık ders saati toplamı 39 derstir. Rehberlik dersi yoktur.

Kimler Neler Demiş?